Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών που έκαναν ηλεκτρονική προεγγραφή.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής όσων έκαναν ηλεκτρονική προεγγραφή, απαιτείται έως τις 15/10/2021 η ανάρτηση των παρακάτω όπως περιγράφονται, στην πλατφόρμα εγγραφών του Τμήματος.

Δικαιολογητικά:

1.  Σε ΕΝΑ αρχείο pdf με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμο σας με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, θα αναρτήσετε σε σύνδεσμο που θα σας γνωστοποιηθεί:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών-υπογεγραμμένη από τον/ την πρωτοετή)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
  • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είτε μέσω του www.gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (προς το Τμήμα Ψυχολογίας), με το κείμενο: “Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ. Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ”

2. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας έγχρωμη ή ασπρόμαυρη ως αρχείο png ή jpeg με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμο σας με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Παρακαλείστε να μην κάνετε επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις. Η πλατφόρμα σας ειδοποιεί ότι έγινε η ανάρτηση και σε δεύτερο χρόνο θα λάβετε σχετικό e-mail από τη Γραμματεία του Τμήματος.