Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Tμήμα μας και αφού έχετε ήδη υποβάλει την ηλεκτρονική σας εγγραφή, θα ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Σε ΕΝΑ αρχείο pdf με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμο σας με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, θα αναρτήσετε στο https://www.psychology.uoc.gr/aitisi-oloklirosis-eggrafis-protoeton-tmima-psychologias/

  • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών-υπογεγραμμένη από τον/ την πρωτοετή)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α (μπορείτε να το εκτυπώσετε και από το Πληροφοριακό Σύστημαhttps://www.amka.gr/AMKAGR/).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είτε μέσω του www.gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (προς το Τμήμα Ψυχολογίας), με το κείμενο: “Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ. Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ”
  • Τη βεβαίωση διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους).

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα αναρτηθούν, θα σας αποσταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας οι κωδικοί σας (με αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας) καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Μία βεβαίωση σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε πλέον φοιτητές/φοιτήτριες) με τον Α.Μ. (αριθμό μητρώου) σας, και
  • μία βεβαίωση στρατολογίας (για τα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής για τα άτομα με ειδικές παθήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74 150 Ρέθυμνο.

Προθεσμία ανάρτησης δικαιολογητικών:

Από 8/09/2023 έως 21/09/2023

 

Έναρξη μαθημάτων στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα ανεξαρτήτως ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.

Πληροφορίες σχετικά με σίτιση και στέγαση στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, www.merimna.uoc.gr

Πληροφορίες σχετικά με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών με αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο https://skf.uoc.gr/

Για τις μετεγγραφές απαιτείται πρώτα να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας, ενώ θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://visit.uoc.gr/ μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θα σας παρακαλούσαμε να μην κάνετε επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις.

Καλές Σπουδές,

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας