Το Τμήμα Ψυχολογίας θέσπισε το 2020 το Φοιτητικό Βραβείο Αριστείας «Θεώνη Βελλή» τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας Καθηγήτριας Γνωστικής Ψυχολογίας Θεώνης Βελλή και την πολυετή προσφορά της στο Τμήμα. Το Βραβείο προκηρύσσεται ετησίως και χορηγείται σε αποφοίτους του Τμήματος, οι οποίοι/ες εκπόνησαν Πτυχιακή εργασία εξαιρετικής ποιότητας. Στόχος του Βραβείου είναι το Τμήμα Ψυχολογίας να συνεχίσει με τον προσφορότερο τρόπο την παράδοση του στην εκπαίδευση και την εμπλοκή των φοιτητών/τριών του στην ψυχολογική έρευνα. Ο κανονισμός του Βραβείου έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 6115/Β/22.12.2021.

 

Ακαδημαϊκό έτος Βραβευθέντες απόφοιτοι/ες
2021 – 2022 Γεωργία Αραμπατζόγλου (επιβλέπουσα: Π. Δημητροπούλου) και Παναγιώτα-Ραφαηλία Μπουρτσουκλή (επιβλέπουσα: Σ. Γιακουμάκη)
2020 – 2021 Μαλαματένια-Ραφαηλία Καρβουνιάρη (επιβλέπουσα: Σ. Τριλίβα)