Ενημέρωση φοιτητών/τριών με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ.