Ενημέρωση φοιτητών/φοιτητριών σχετικά με την προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση

Τμήμα Ψυχολογίας

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, ώρα 11.30πμ-12.30μμ, αίθουσα συνελεύσεων Μαρία Χουρδάκη
Θέμα συζήτησης:  Ενημέρωση φοιτητών/φοιτητριών σχετικά με την προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση
Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, ώρα11.30πμ-12.30μμ, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας σχετικά με την τρέχουσα Προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω ERASMUS+ στην αίθουσα συνελεύσεων Μαρία Χουρδάκη. Η ενημέρωση θα αφορά θέματα όπως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες προκειμένου να αιτηθούν μετακίνησης, οι προϋποθέσεις έγκρισης της μετακίνησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά τη μετακίνησή τους, το έτος σπουδών που προτείνεται για μετακίνηση, κ.ά.

Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθ. Η. Τσακανίκος, Συντονιστής Erasmus και Ε. Απανωμεριτάκη, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συμμετέχοντες: υποψήφιοι εξερχόμενοι φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική και σπουδές και φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+