Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος προς τους πρωτοετείς φοιτητές

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τον Χαιρετισμό της Προέδρου του Τμήματος, κυρίας Κοκκινάκη Θ., προς τους πρωτοετείς φοιτητές.

Χαιρετισμός Προέδρου προς πρωτοετείς_2023-2024