Σχετικά με το Εργαστήριο του κ. Σπανάκη Ψ4611 «Τεχνικές και έρευνα στην αλλαγή συμπεριφορών χρήσης ουσιών».

Σας ενημερώνουμε ότι το εργαστήριο Ψ4611 του κ. Σπανάκη θα διεξάγεται και θα εξετάζεται στα Ελληνικά. Το προαπαιτούμενο μάθημα είναι…

Δηλώσεις συμμετοχής σε Σεμινάρια Χειμερινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής σε όλα τα σεμινάρια  θα γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας:  https://www.psychology.uoc.gr/platforma-seminaria/ Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων είναι από…

Δηλώσεις συμμετοχής σε Εργαστήρια Χειμερινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής σε όλα τα εργαστήρια  θα γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας: https://www.psychology.uoc.gr/platforma-ergastiria/ Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων είναι από…