Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις 2021-2022

Οι εισακτέοι/ ες της παραπάνω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλούνται να προσκομίσουν έως 22/10/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος…