Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου

Σεμινάριο του ΣΚΦ “Από το Zoom στα αμφιθέατρα.. πρακτικός οδηγός διαχείρισης αλλαγών” Αφίσα Δήλωση Ομάδες του ΣΚΦ Αφίσα Δήλωση

Ενημερώσεις για κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια

Για τις ανακοινώσεις διδασκόντων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα…