Ενημερώσεις για κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια

Για τις ανακοινώσεις διδασκόντων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα…

Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου μεταφέρεται τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου…