Απόφαση Τμήματος Ψυχολογίας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Παιδεία.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητήσει την απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για την Ανώτατη…

9η συνάντηση του TοtT, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

“Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης“, Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί:…

Προκήρυξη εισαγωγής στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Σύντομη προκήρυξη. Αναλυτική προκήρυξη. Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Πληροφορίες – Επικοινωνία: Ιστοσελίδα Προγράμματος E-mail: alypias-tehni@uth.gr…