1η Διαδικτυακή Συνάντηση ΚΕΔΙΜΑ-ΤotT (β’) με θέμα: “Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών – ΚΕΔΙΜΑ ΤΟΤΤ”

Η  1η διαδικτυακή συνάντηση  του ΚΕΔΙΜΑ TotT  του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 έως 13:00 με τίτλο :

Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών ΚΕΔΙΜΑ ΤΟΤΤ

(Προώθηση Αναστοχαστικών Κοινοτήτων Καλών πρακτικών μέσα από Ασύγχρονα Μαθήματα Ανοιχτής Πρόσβασης MOOC για όλα τα ΑΕΙ στην Ελλάδα)

New Teaching Methods and strategies by CTL TOTT@UOC   (Reflective Communities of Practice in a MOOC for all Universities in Greece)

 

Για να εγγραφείτε στην συνάντηση: https://forms.office.com/e/FGEzchLDqK

Για να παρακολουθήσετε την συνάντηση (zoom link)https://uoc-gr.zoom.us/j/88260200603

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 1η μηνιαία διαδικτυακή  συνάντηση του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης/ TOtT  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://tott.uoc.gr 

Παρακαλώ δείτε και το σχετικό αρχείο Πρόσκληση_1ης_Διαδικτυακής_Συνάντησης_2023-2024_Β

 

 

Εκ μέρους της Συντονίστριας του ΚΕΔΙΜΑ TotT 2023-2024 @UOC

Μαρία Γιαννούλη
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Teaching and Learning Centre TOTT, University of Crete