ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022

Πρόγραμμα Erasmus+(ΣΧΕΔΙΟ 2019  και 2020) Αναλυτική προκήρυξη. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 25.05.2021 έως και 25.06.2021 Προθεσμία εύρεσης φορέα για πρακτική άσκηση…

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

(Κατ’ εφαρμογή του Φ.Ε.Κ. 1818/τ.Β’/29-4-2021) Μετά τη δημοσίευση της τροποποιητικής απόφασης με Φ.Ε.Κ.2067/τΒ’/19-5-2021, η διάρκεια εξέτασης ορίζεται στη 1,5 ώρα…