Υποστήριξη φοιτητών/τριων με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ) – Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ :

Διαδικασία Υποστήριξης Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Οι φοιτητές με ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ που χρήζουν διαφορετικού τρόπου εξέτασης και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες (που έχουν εισαχθεί με το ποσοστό 5%)

β) διαγνωσθέντες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία κλπ & έχουν αξιολογηθεί  από  αναγνωρισμένα  δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα, ΚΕΣΥ, κ.ο.κ.) και

γ) άλλες ειδικές κατηγορίες ή αναπηρίες (με μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ΔΑΔ, ΔΑΦ, ή  με ΔΕΠ-Υ).

μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους για εκπαιδευτικές ρυθμίσεις μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:

  1. Εαρινό Εξάμηνο: υποβολή αιτήματος έως 01 Απριλίου
  2. Εξεταστική Σεπτεμβρίου : υποβολή αιτήματος έως 15 Ιουλίου (αφορά μαθήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε εκπαιδευτικές ρυθμίσεις στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο)
  3. Χειμερινό Εξάμηνο : υποβολή αιτήματος έως 01 Δεκεμβρίου

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πιθανή διευκρίνηση.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Η ομάδα στήριξης φοίτησης

ΣΚΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Αρχοντάκη Αριάνα, Κοινωνιολόγος

Λυγερούδη Πέπη, Κοινωνική Λειτουργός

 

Η ομάδα στήριξης φοίτησης

ΣΚΦ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μπαρουξή Ειρήνη, Ψυχολόγος

Χαμηλάκη Ειρήνη, Κοινωνιολόγος

Εντυπο Α1_ενημέρωση φοιτητών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο_Οκτ 2024