Με μια Ματιά

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε μία σύντομη παρουσίαση, μέσα από την οποία θα μπορέσετε να γνωρίσετε καλύτερα το Τμήμα Ψυχολογίας. Σε αυτή την παρουσίαση δίνονται πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τη διάρθρωσή του, καθώς και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους (αλλά και τους παλαιότερους) φοιτητές να προσαρμοστούν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά στον ρόλο τους.