Προσκλήσεις Εισερχόμενου Προσωπικού

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας ενθαρρύνονται να προσκαλούν συναδέλφους άλλων πανεπιστημίων του Εξωτερικού για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Απαραίτητη προυπόθεση για την πρόσκληση/υποδοχή μέλους διδακτικού προσωπικού είναι η ύπαρξη δι-Ιδρυματικής  συμφωνίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια. Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές είναι η υποβολή ενός πλάνου διδασκαλίας από την ενδιαφερόμενη (-μενο) συνάδελφο στους Συντονιστές του Τμήματος. Αυτό συνήθως εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Συντονιστή.

Για να προσκληθεί κάποιος συνάδελφος από το εξωτερικό θα πρέπει να υπάρχει δια-Ιδρυματική συμφωνία ανάμεσα στα πανεπιστήμια. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να μην υποβάλουν αιτήματα για τα οποία δεν υπάρχει ενεργή συμφωνία την τελευταία στιγμή καθώς ίσως η μετακίνηση δεν θα είναι δυνατή και επιφέρει μεγάλο φόρτο στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Προγραμματίστε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας αφού έχετε υποβάλει αίτημα για σύναψη συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η (ο) συνάδελφος που επιθυμείτε να προσκαλέσετε.

Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης συνήθως απαιτείται υπογραφή από τον Τμηματικό Συντονιστή για την επιτυχή διαικπεραίωση της μετακίνησης. Ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο λόγω διαφορετικών όρων που έχουν τεθεί από τα Ιδρύματα προέλευσης. Παρακαλούμε πολύ σε περιπτώσεις όπου ο Τμηματικός Συντονιστής δεν έχει υπογράψει κατά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, να ενημερώσετε τη Γραμματεία και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τη μετακίνηση ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα του Τμήματός μας.