Παρακολούθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις φοιτήτριες (-τές) του Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις ενημερώσεις αυτές είναι απαραίτητη για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας μετακίνησης. Εκτός του ότι η φοιτήτριες (-τές) λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για ολόκληρη τη διαδικασία, έρχονται και σε επαφή με το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με το οποίο θα συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της μετακίνησής τους.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενθαρρύνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να παρακολουθήσουν τουλάχιστον μία από αυτές τις ενημερώσεις πριν αιτηθούν μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού.