Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις
 • Διδασκαλία

Σύντομο Βιογραφικό

Έχω ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στη Ψυχολογία και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στη Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό και στη Διοίκηση Πολιτισμικών μονάδων. Το διδακτορικό μου έχει εκπονηθεί με υποτροφία από το ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (2013) στην Κοινωνική - Οργανωσιακή Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το 2019 ολοκλήρωσα με υποτροφία του ΙΚΥ μεταδιδακτορική έρευνα στο ΑΠΘ («Το κόστος της αμοιβής και η αξία της παρακίνησης: Ο ρόλος των συστημάτων αμοιβής και τα εργασιακά αποτελέσματα σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια υπό το πρίσμα της θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού »). Είμαι μέλος σε σειρά επιστημονικών συλλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. CPhychol/BPS, EAWOP, APS, ΕΛΨΕ, ΕΛΕΣΥΠ) και τα τελευταία δύο χρόνια συν-συντονιστής του κλάδου Εργασιακής – Οργανωσιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ. Τα τελευταία δέκα χρόνια εκπαιδεύομαι στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου στη συστημική θεωρία και την εφαρμογή της σε διάφορα πλαίσια (π.χ. θεραπεία, διεργασία ομάδας, οργανισμοί).

Επαγγελματική εμπειρία-Εφαρμοσμένο έργο

Έχω διδάξει μαθήματα κοινωνικής – οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο ΕΑΠ και στα ΑΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου. Tα τελευταία 15 χρόνια έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς/επιχειρήσεις και σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, ΑΔΕΠ, ΚΔΕΠ κ.ά. ) και έχω συνεργαστεί με οργανισμούς συμβουλευτικής, ανθρώπινου δυναμικού, απασχόλησης και καινοτομίας καθώς και στο χώρο του σχεδιασμού /υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων αστικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην παρακίνηση και την ευημερία στον εργασιακό χώρο, σε ζητήματα οικονομικής ψυχολογίας (π.χ. αμοιβές και συνεργασία), στη συστημική προσέγγιση και στη δημιουργικότητα/καινοτομική συμπεριφορά στη διοίκηση των οργανισμών. Το σύνολο του ερευνητικού μου έργου εστιάζει τόσο στο επίπεδο του ατόμου (π.χ. σταδιοδρομία, εργασιακή ιδιοτεχνία, προσωπική ευημερία) όσο και στο επίπεδο του οργανισμού (π.χ. καινοτομικότητα, απόδοση, δικαιοσύνη) καθώς και στην αξιοποίηση των θεωριών της κοινωνικής ψυχολογίας στο οργανωσιακό πεδίο.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • 11/2018 – παρόν. Συνεργασία με την ερευνήτρια Anaïs Thibault Landry & τον καθ. Jacques Forest σε έρευνα με τίτλο: " Personal Values, Context and Creativity: Α SDT-based experiment in three countries".
 • 07/ 2017- 4/2020. Τίτλος έργου:"Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities". Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου. Πηγή χρηματοδότησης: HORIZON 2020, SC5-21 Cultural heritage as a driver of sustainable growth.
 • 05/2017 -05/2019. Τίτλος έργου: "ESTIA - Employment enhancement and Social services integration in Athens Municipality". Πηγή χρηματοδότησης: Employment and Social Innovation (EaSI) programme (Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services).
 • 2014-2015. Τίτλος έργου: "Transversal skills and job profiles".Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,
 • 2004 -2008. Τίτλος: "Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις συμβουλευτικής καιεπαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου ".Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
 • 2008.Τίτλος έργου "Σχολικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισμό". Πηγή χρηματοδότησης: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Ψυχολογίας) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • 2004 -2007. Τίτλος: "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ταυτότητες φύλου, Εθνικές Ταυτότητες και Σχολική Βία: διερευνώντας τη βία και τη θυματοποίηση στο σχολικό πλαίσιο ".Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Thibault-Landry, A., Hsu Yu-Shan, Chen Yu-Ping, Papachristopoulos, K., "Why do monetary rewards not always work? Looking through the lens of self-determination theory". Compensation and benefits Review (submitted, under final revision).
 • Papachristopoulos, Κ. & Xanthopoulou, D. (2019). Functional meaning of rewards and interpersonal deviance in the workplace: The moderating role of basic psychological needs satisfaction. International Journal of Business Science and Applied Management, 4, 1-16.
 • Thibault-Landry, A., Zhang, Y., Papachristopoulos, K., & Forest, J. (2019). Applying self‐determination theory to understand the motivational impact of cash rewards: New evidence from lab experiments. International Journal of Psychology, 1-12.
 • Thibault Landry, A., Gagné, M., Forest, J., Guerrero, S., Séguin, M., & Papachristopoulos, K. (2017). The relation between financial incentives, motivation, and performance: An integrative SDT-based investigation. Journal of Personnel Psychology, 16, 61-76.
 • Karamanoli, V., Papachristopoulos, K. (2017). Military personnel and psychological support: An analysis based on Social Representation Theory. Journal of Military and Veterans’ Health, 25,10-18.
 • Karamanoli, V., Papachristopoulos, K., Karadimas, N. (2016). Organizational Behavior, Decision Making and Virtual Simulations in Military Personnel. International Journal of New Technology and Research, 6, 89-94.
 • Παπαχριστόπουλος K., (2016) Συναισθηματικές δεξιότητες και επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο των νοσηλευτικών επαγγελμάτων: Νέες έννοιες ή/και νέες ανάγκες; Νοσηλεία και Έρευνα, 43, 182-185.
 • Παπαχριστόπουλος, Κων. (2018). Επικοινωνώντας (με) το σώμα: Η διαφορά που κάνει τη διαφορά στη πόλη των θαυμάτων. Πρακτικά συνεδρίου με τίτλο “ (Επί)κοινωνία, Πόλη και Τέχνη – Η Ταυτότητα της Αθήνας ΜΑΣ: Μνήμη · Ανισότητα · Στυλ”. Πάτρα: Citylab. Πάγκαλος, Π. & Αλιφραγκής, Σ. (επιμ.).

Μαθήματα που διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ψ-1502 Διαπολιτισμική Ψυχολογία
 • Ψ-2502 Κοινωνική Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Ψ-3514 Διεργασίες ομάδας και διομαδικές σχέσεις