Χρυσούλα Ζουραράκη

Σύντομο βιογραφικό

Σπούδασα Ψυχολογία στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στη συνέχεια, πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στις Νευροεπιστήμες, στο τμήμα Ιατρικής και διδακτορική διατριβή στο πεδίο της Νευροψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής μου έλαβα τις υποτροφίες του Πανεπιστημίου Κρήτης «Χριστίνα Σπυράκη» και του ιδρύματος Λεβέντη. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών σε ομάδες υψηλού κινδύνου για διαταραχές στο φάσμα της σχιζοφρένειας αλλά και στην αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στην ήπια νοητική έκπτωση και στην εφαρμογή προγραμμάτων γνωστικής αποκατάστασης.

Επαγγελματική εμπειρία

Είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχω εργαστεί στο ίδιο τμήμα ως συμβασιούχος διδάσκουσα ΠΔ.407/1980. Επίσης, έχω εργαστεί ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και ως ψυχολόγος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη διευρεύνηση ενδοφαινοτύπων στο φάσμα της σχιζοφρένειας (μελέτη PreMeS) και στην παροχή διαγνωστικών και παρεμβατικών υπηρεσιών σε υγιείς ηλικιωμένους (πρόγραμμα για την ενεργό και υγιή γήρανση) και σε ηλικιωμένους με ήπια νοητική έκπτωση (πρόγραμμα ΣΚΕΨΗ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των τραυματικών γεγονότων ζωής και στη διερεύνηση των συνδιαστικών επιδράσεων τους στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και σε διεργασίες σχετικές με το συναίσθημα. Επίσης, αχολούμαι ερευνητικά και με την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στην ήπια νοητική έκπτωση και την εφαρμογή προγραμμάτων γνωστικής αποκατάστασης.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  • Karamaouna, P., Zouraraki, C., & Giakoumaki, S.G., (2020). Cognitive functioning and schizotypy: a four-year study. Frontiers in Psychiatry, 11, 613015.
  • Giakoumaki, S.G, Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., Zouraraki, C. (2020). Self-perceived cognitive lapses and psychological well-being in schizotypy: Generalized and domain-specific associations. Scandinavian Journal of Psychology, 62 (2), 134-140.
  • Giakoumaki, S.G., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., Zouraraki, C., & Bitsios, P. (2020). The association of schizotypal traits with Prepulse Inhibition: a two-approach exploration. Cognitive Neuropsychiatry, 25(4), 281-293.
  • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., Pallis, E., & Giakoumaki. S.G. (2019). Schizotypal traits, neurocognition, and paternal age in unaffected first degree relatives of patients with familial or sporadic schizophrenia. Psychiatry Research, 273, 422-429.
  • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki. S.G. (2017). Schizotypy-independent and Schizotypy-modulated cognitive impairments in unaffected first-degree relatives of schizophrenia-spectrum patients. Archives of Clinical Neuropsychology, 32(8), 1-16.
  • Zouraraki, C., Tsaousis, I., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., Roussos, P., Bitsios, P., & Giakoumaki. S.G. (2016). Associations of differential schizotypal dimensions with executive working memory: A moderated-mediation analysis. Comprehensive Psychiatry, 71, 39-48.

Διδασκαλία μαθημάτων

Ψ3413 Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών Διαταραχών
Ψ4404 Νευροψυχολογική εκτίμηση της Άνοιας