Αντώνιος Πούλιος

Σύντομο βιογραφικό

Σπούδασα ψυχολογία στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισα με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου λαμβάνοντας διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο τμήμα. Κατά τις προπτυχιακές μου σπουδές έλαβα υποτροφίες και βραβεία από το Ι.Κ.Υ. και το Κληροδότημα Παντιά-Ράλλη ενώ τις μεταπτυχιακές μου σπουδές τις έκανα ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Έλαβα το διεθνές βραβείο για την εξέχουσα συμβολή στη διαθεματική προσέγγιση της σεξουαλικότητας από ψυχαναλυτική και πολιτισμική σκοπιά του κληροδοτήματος του Ιδρύματος Alexnadra and Martyn Symonds Foundation από το περιοδικό Studies in Gender and Sexuality για το 2022. Είμαι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.  

Επαγγελματική εμπειρία – Εφαρμοσμένο έργο

Έχω εργαστεί σε ποικίλα πλαίσια και προγράμματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ και του Quality Improvement in Chemsex and Combination Prevention Interventions της AIDS Action Europe. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ιδιωτικά ως κλινικός ψυχολόγος παρέχοντας θεραπεία ψυχαναλυτικής προσέγγισης και κλινική εποπτεία. Είμαι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος των κοινοτικών προγραμμάτων του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» (Athens & Thessaloniki Checkpoints, Red Umbrella Athens, Chemsex Support, Streetwork Project), μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής του Orlando LGBT+ «Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα» και εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Κλινικών Ερευνών: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός, του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα

Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η ψυχανάλυση (θεωρία, πράξη, κοινοτικές εφαρμογές), η σεξουαλικότητα και οι μη-ετεροκανονικές εκφράσεις της,  οι εξαρτήσεις και η ψυχαγωγική χρήση ουσιών (club drugs, chemsex), η επίδραση των διακρίσεων και του στίγματος στην υγεία ευάλωτων πληθυσμών, η έμφυλη βία και οι κοινοτικές εφαρμογές της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της υγείας.

Επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα

 • Εργαστήριο Κλινικών Ερευνών: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός, ΕΚΠΑ: Κατασκευή και προσαρμογή σε ελληνικό πληθυσμό προβολικού εργαλείου αξιολόγησης για παιδιά βασισμένο στο συγκερασμό δυο γαλλόφωνων εργαλείων συμπλήρωσης ιστορίας. (2021 – σήμερα).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: Διερεύνηση της συσχέτισης των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 (CoV-19) και της συμμόρφωσης σε αυτά με την ποιότητας ζωής, τις στρατηγικές κατίσχυσης επί του στρες και την ψυχοδιανοητικοποίηση, σε ελληνικό πληθυσμό (2020-2021).
 • International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe και Red Umbrella Athens: Πρόγραμμα Rights not Rescue: Sex Work, Migration, Exploitation and Trafficking (2019 – 2020).
 • Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS Κύπρου και Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα στον πληθυσμό ΛΟΑΤΙ+ και ειδικότερα για το Chemsex στην Κύπρο (2019 – 2020).
 • Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Δ’ Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ «Αττικόν» και της Α’ Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Λαϊκό»: Διερεύνηση της επιδημιολογίας, της ποιότητας ζωής και των αναγκών ατόμων που κάνουν ψυχαγωγική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών κατά το σεξ (chemsex) (2018-2019).
 • Red Umbrella Athens: Trans Sex Worker Rights Are Human Rights “TransR” (2017-2019).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 • Daglas, M., Petousi, V. and Poulios, A. (2021). Neonatal End-of-Life Decision Making: The possible behavior of Greek physicians, midwives and nurses in clinical scenarios. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8): 3938. doi: 10.3390/ijerph18083938
 • Christopoulos, A, Poulios, A., Pavlopoulos, V. (2020). The relationship between dimensions of mental health and alexithymia in multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 46, DOI:https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102525
 • Πούλιος, Α. (2020). Εισαγωγή στο Chemsex: από το φαινόμενο στο υποκείμενο. Στο Ν. Παπαθανασίου & Ε.-Ο. Χρηστίδη (επ. εκδ.) Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα: Βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου (σελ. 377 – 402). Αθήνα : Gutenberg. ISBN 978-960-01-2157-5. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689213
 • Πούλιος, Α. (2020). Σεξουαλικότητα και HIV: Gay και Κοινωνικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Στο Ν. Παπαθανασίου & Ε.-Ο. Χρηστίδη (επ. εκδ.) Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα: Βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. (σελ. 342 – 376). Αθήνα : Gutenberg. ISBN 978-960-01-2157-5. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689213
 • Pantelidou, S., Stylianidis, S., Poulios, A., Lavdas, M. & Lamnidis, N. (2016). Mobile Mental Health Units on the Islands: The experience of Cyclades. In S. Stylianidis (ed) Social and community psychiatry: Towards a critical, patient-oriented approach (pp.167 – 192). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-28616-7 (eBook) DOI: 10.1007/978-3-319-28616-7
 • Pantelidou, S., Antonopoulou, V., Poulios, A., Soumaki, J. & Stylianidis, S. (2016). Community child psychiatry: The example of Mobile Mental Health Units in the NE and Western Cyclades. In S. Stylianidis (ed) Social and community psychiatry: Towards a critical, patient-oriented approach (pp.193 – 214). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-28616-7 (eBook) DOI: 10.1007/978-3-319-28616-7
 • Πούλιος, Α. (2018). Υστορίες οροθετικότητας: το σώμα ως φραγμός στην εισβολή του σύγχρονου κοινωνικού Άλλου. Στο Λ. Κανελλοπούλου (επ.) Η υποκειμενικότητα σε δοκιμασία στο σύγχρονο κοινωνικό δεσμό (σελ. 104 – 128). Αθήνα: Πεδίο. ISBN 978-960-546-041-9. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77118162
 • Christodoulou, C., Efstathiou, V., Ferentinos, P., Poulios, A., Papadopoulou, A. & Douzenis, A. (2016). Comparative study of hostility in depressive patients with and without a suicide attempt history. Psychology, Health & Medicine, DOI: 10.1080/13548506.2016.1238491.
 • Bakalidou, D., Voumvourakis, K., Tsourti, Z., Papageorgiou, E., Poulios, A. & Giannopoulos, S. (2014). Validity and reliability of the Greek version of the Modified Fatigue Impact Scale in multiple sclerosis patients. International Journal of Rehabilitation Research, 37 (3), 271 – 276. DOI: 10.1097/MRR.0000000000000057
 • Bouras, G., Mexi-Bourna, P., Bournas, N., Christodoulou, C., Daskalaki, A., Tasiopoulou, I., Poulios, A. (2013). Mothers’ expectations and other factors affecting breastfeeding at six months in Greece. Journal of Child Health Care, 17 (14), 387 – 396. DOI:10.1177/1367493512468358
 • Poulios, A., Christopoulos, A.-L., Kitsos, D.K. & Voumvourakis, K. I. (2013). Mental health issues in multiple sclerosis patients and healthy controls and their association with disease related factors. International Neuropsychiatric Disease Journal, 1 (1), 104 – 112. DOI: 10.9734/INDJ/2013/4936
 • Christodoulou, C., Douzenis, A., Mommersteeg, P.M.C., Rallidis, L., Poulios, A., Efstathiou, V., Bouras, G., Varounis, C., Korkoliakou, P., Pallios, J., Kremastinos, D.T. & Lykouras, L. (2013). A case-control validation of type D personality in Greek patients with stable coronary heart disease. Annals of General Psychiatry, 12 (38), 12-38. DOI: 10.1186/1744-859X-12-38
 • Antonios Poulios (2022) Chemsex: Reintroducing Sexuality in the Pleasure and Pain of the Infans, Studies in Gender and Sexuality, 23:3, 171-183, DOI: 10.1080/15240657.2022.2097472

 • Antonios Poulios, Anna Apostolidou, Stavroula Triantafyllidou, Konstantinos Protopapas, Athanasios Tapeinos, Georgios Papadopetrakis, Martha Papadopoulou, Anastasia Antoniadou, Mina Psichogiou & Lissy Canellopoulos (2022) Sexualized Drug Use and Chemsex: Their Association with Sexual Health Among Men who have Sex with Men Living in Greece, International Journal of Sexual Health, 34:3, 450-461, DOI: 10.1080/19317611.2022.2045417

Μαθήματα που διδάσκω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Ψυχοσωματικές και σωματόμορφες διαταραχές (Ψ-3608)
 • Ψυχαναλυτική σκέψη (Ψ-2603)
 • Ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου (Ψ-3614)