Βασιλική Σταυρουλάκη

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ημερομηνία Εγγραφής 11/01/2023).
 • Διδακτορικό στις Νευροεπιστήμες. Τμήμα Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2016-2021, Ημερομηνία Επιτυχούς Υποστήριξης 25/05/2021).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Νευροεπιστήμες. Τμήμα Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2014-2016).
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών. (2010 – 2014)

 

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η διάρκεια των επιδράσεων της εγγύς και απομακρυσμένης μεταφοράς μετά από εξάσκηση της επιτελικής μνήμης εργασίας στον άνθρωπο: αλληλοεπιδράσεις με γνωρίσματα άγχους και σχιζοτυπικά χαρακτηριστικά

Σύντομη Παρουσίαση

Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση των επιδράσεων εγγύς και απομακρυσμένης μεταφοράς μετά από εξάσκηση της επιτελικής μνήμης εργασίας σε υγιείς συμμετέχοντες. Επιλέχθηκαν οι λειτουργίες επιτελικής μνήμης εργασίας και γνωστικής ευελιξίας, καθώς είναι βασικής σημασίας για την καθημερινότητά διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο στην αίσθηση της ευζωίας που είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο. Η εξάσκηση της μνήμης εργασίας, ως μέθοδος γνωστικής παρέμβασης έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει γνωστικές λειτουργίες με τις οποίες μοιράζεται κοινό νευροανατομικό υπόστρωμα και μπορεί να συμβάλει σε ενίσχυση της λειτουργικής και δομικής συναπτικότητας.

Χρηματοδότηση

Η έρευνα χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστημίου Κρήτης


Επόπτρια Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Γιακουμάκη Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας

Δημοσιεύσεις

 • Stavroulaki, V., Sidiropoulou, K., Bitsios, P., & Giakoumaki, S. G. (2022). Far transfer effects of executive working memory training on cognitive flexibility. Current Psychology, 1-9.

  •Stavroulaki, V., Ioakeimidis, V., Konstantoudaki, X., & Sidiropoulou, K. (2021). Enhanced synaptic properties of the prefrontal cortex and hippocampus after learning a spatial working memory task in adult male mice. Journal of Neuroscience Research, 99(7), 1802-1814.
 • Stavroulaki, V., Giakoumaki, S. G., & Sidiropoulou, K. (2021). Working memory training effects across the lifespan: Evidence from human and experimental animal studies. Mechanisms of Ageing and Development, 194, 111415.

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Stavroulaki, V., Bitsios, B., Sidiropoulou, K., & Giakoumaki, S. G. Differences in cognitive flexibility after adaptive training of executive working memory between men and women. 32nd ECNP congress, 07 – 10 September 2019, Copenhagen, Denmark.
 • Stavroulaki, V., Zafeiri, M., Bitsios, B., Giakoumaki, S. G. & Sidiropoulou, K. Working memory training on cognitive flexibility in women and female mice: Training gains, transfer and the neurobiological background. Fens Regional meeting (FRM), 10 – 13 July 2019, Belgrade, Sebia.
 • Stavroulaki, V., Koufalis, V., Kazantzaki, E., Bitsios, P., Giakoumaki, S. G. & Sidiropoulou, K. Effects of working memory training on cognitive flexibility on both men and mouse. Federation of European Neuroscience Societies (FENS), 7 – 11 July 2018, Berlin, German.
 • Stavroulaki, V., Kazantzaki, E., Bitsios, P., Giakoumaki, S. G. & Sidiropoulou, K. Effects of working memory training on cognitive flexibility on both men and women participants. 1st-Panhellenic Conference on Neuropsychology, 27-29 April 2018, Athens, Greece.
 • Stavroulaki, V., Koufalis, V., Kazantzaki, E., Bitsios, P., Giakoumaki, S. G. & Sidiropoulou, K. Effects of working memory training on cognitive flexibility in both man and mouse. EBPS Biennial Meeting 2017, Heraklion, Crete, Greece.