Ζαχαρούλα Κασσέρη

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στη συνέχεια πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές ειδίκευσης στην «Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων» στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στην Κοινωνική Εργασία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Έχω εργαστεί ως κοινωνική λειτουργός στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ειδικής Εκπαίδευσης. Έχω διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης ως Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα ποιοτικής έρευνας και εξαρτήσεων. Εργάζομαι στο Τμήμα Ψυχολογίας από τον Νοέμβριο του 2017 ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.).

Επαγγελματική Εξέλιξη

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ψυχολογίας (2017- Σήμερα
    • Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας (σχεδιασμός, παραγωγή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων) και εξαρτήσεων (ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, θεραπευτικά μοντέλα, θεραπευτικές πολιτικές για τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης, φύλο και θεραπεία των εξαρτήσεων).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Κασσέρη, Ζ. (2014). «Ας γίνουμε και εμείς οι οπλοφόροι τους να μη σκουριάσει ποτέ η πανοπλία τους»: Κοινωνική εργασία και ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο: Θ. Καλλινικάκη & Ζ. Κασσέρη (επιμ.), Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Στα θρανία των ετεροτήτων, (σσ. 189-222). Αθήνα: Τόπος.
  • Κασσέρη, Ζ. (2014). Η Συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: Το πρόγραμμα NVivo10. Επίμετρο στο: Τσιώλης, Γ. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα (427-486). Αθήνα: Κριτική.
  • Καλλινικάκη, Θ. & Κασσέρη, Ζ. (2014). Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση. Στα θρανία των ετεροτήτων (Επιμέλεια). Αθήνα: Τόπος.
  • Κασσέρη, Ζ. & Αυδή, Ε. (2008). Ουσιοεξάρτηση, ταυτότητα και φύλο: Αφηγηματική μελέτη μίας περίπτωσης. Hellenic Journal of Psychology, 5(1), 1-32.

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα που Διδάσκω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  • Έρευνα: Ποιοτική μεθοδολογία στη μελέτη των εξαρτήσεων