Στέφανος Πλεξουσάκης

Σπουδές

 • Υποψήφιoς Διδάκτορας στην Κλινική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2011 – Σήμερα).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, (BACP ACCREDITED) Department of Psychology, University of Greenwich, London, (1998-2003).
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (1990 – 1994)

Τίτλος Διδακτορικού

Το ψυχικό τραύμα και η ανάλυσή του: το παράδειγμα του σχολικού εκφοβισμού

 

Σύντομη Παρουσίαση

Στην μελέτη διερευνήθηκαν τα συμπτώματα ψυχικού τραύματος (PTSD) σε σχέση με τον σχολικό  εκφοβισμό και τους γονικούς τύπους δεσμού σε 433 μαθητές (8-16 χρόνων) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από πόλεις της Ελλάδας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν (α) η Κλίμακα Olweus για τον εκφοβισμό/θυματοποίηση, (β) η Κλίμακα μέτρησης συμπτωμάτων τραύματος (CROPS), (γ) το Ερωτηματολόγιο διερεύνησης της ποιότητας των γονικών δεσμών (PBI), (δ) Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών του παιδιού (SDQ-Hel). Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ανέδειξε μια σειρά μοντέλων  διαδρομών (pathways analysis)  συνδυάζοντας τις παραμέτρους: (α) τέσσερις διαστάσεις γονικού δεσμού, (β) επίπεδα /συμπτωμάτων ψυχικού τραύματος, (γ) είδος  θυματοποίησης/εκφοβισμού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας μας ήταν με βάση τους  γονικούς τύπους δεσμού (φροντίδα, υπερπροστασία, αδιαφορία, ενθάρρυνση της ψυχικής αυτονομίας) ποια είναι τα επίπεδα και τα είδη των τραυματικών αντιδράσεων (Κατάθλιψη, Ψυχική απόσχιση, Σωματοποίηση,  Αποφευκτική διαταραχή) σε σχέση με τις μορφές εκφοβισμού και πως διαμορφώνονται οι ρόλοι εκφοβισμού/ θυματοποίησης.

 

Χρηματοδότηση

 

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Χατήρα Καλλιόπη (Επιβλέπουσα)
 • Γιοβαζολιάς θεόδωρος (Συνεπιβλέπων)
 • Νικολόπουλος Δημήτριος (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Kourkoutas, E., Stavrou, P., Plexousakis, S., (2018). Teachers’ emotional and educational reactions toward children with behavioral problems: Implication for school-based counseling work with teachers. Journal of Psychology and Behavioral Science, 6, 1-16.

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

 • Πλεξουσάκης, Σ. (2017). Αντιδράσεις και στάδια του στρες των γονέων απέναντι στην αναπηρία και στρατηγικές αντιμετώπισης μέσα από τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Στο Ε. Κουρκούτας (Επιμ). Σχολική συμβουλευτική και παρεμβάσεις για παιδιά με διαταραχές (Σελ. 433-462). Αθήνα: Πεδίο.
 • Kourkoutas, E., Plexousakis S., & Georgiadi M. (2009) Bullying and Victimization in a Special Educational Setting for Adolescents: A Pilot intervention. In E. Gomes & R.M. Maia, (Eds), Special Education: From Theory to Practice. (pp. 405-412) Porto: Fernando Pessoa.

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Πλεξουσάκης, Σ., Κουρκούτας Η. Χατήρα Κ., Οι τραυματικές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού και η σχέση με τους γονικούς τύπους δεσμού, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη 10-13 Μαΐου 2018.
 • Plexousakis, S., Kourkoutas E., Hatira k., Aspects of Parental Bonding, School bullying/Victimization, and Depressive symptoms in Children and Adolescents: A pathway analysis. International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, ICIPAR, Pantion University, Athens, May 15-18, 2018.