Ραφαέλα – Αργυρή Τσούβαλου

Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτορας στην Γνωστική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2019 – ).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στη Γνωστική Νευροεπιστήμη και Νευροψυχολογία. Department of Psychological Sciences, Birkbeck, University of London, UK (2018/2019).
  • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2013 – 2018).

Τίτλος Διδακτορικού

Επίδραση ομαδοποιητικών παραμέτρων στην αντίληψη ουδέτερων χρωμάτων.

Σύντομη Παρουσίαση

Η ομαδοποίηση μεμονωμένων στοιχείων της οπτικής εικόνας σε αντιληπτικές ομάδες διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην αντίληψη ουδέτερων χρωμάτων. Δύο κεντρικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σε σχέση με την ομαδοποίηση στοιχείων γενικά αλλά και ειδικότερα στην αντίληψη ουδέτερων χρωμάτων. Το πρώτο αφορά τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο γίνεται η ομαδοποίηση. Ποιους κανόνες ακολουθεί το οπτικό σύστημα για να ομαδοποιήσει στοιχεία της εικόνας σε αντιληπτικά ενιαίες ομάδες; Το δεύτερο αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες που έχουν σχηματιστεί από τη διεργασία της ομαδοποίησης αλληλεπιδρούν υπολογιστικά μεταξύ τους ώστε να καθορίσουν το αντιλαμβανόμενο χρώμα των επιφανειών. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα η παρούσα διατριβή εξετάζει την αποτελεσματικότητα δυο υποθέσεων που διατυπώθηκαν από τους Kardos (1934) και Gilchrist et al. (1999). Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, εξετάζεται η συστηματική μεταβολή γνωστών ομαδοποιητικών αρχών σε απλές και σύνθετες μορφολογικά χρωματικές πλάνες. Επιπρόσθετα, μελετάται η πιθανή επίδραση της συνειδητά εστιασμένης προσοχής στην ομαδοποίηση, ένας παράγοντας που έχει μελετηθεί ελάχιστα στη χρωματική αντίληψη σε σχέση με άλλα πεδία.

Χρηματοδότηση

Επιτροπή Επίβλεψης

  • Οικονόμου Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Επιβλέπων).
  • Sunčica Zdravković, Καθηγήτρια Αντίληψης, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Serbia (Συνεπιβλέπουσα).
  • Γεωργία Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Συνεπιβλέπουσα).

Επιστημονικά Περιοδικά

  • Tsouvalou, R. A., & Economou, E. (2016). Changes in highest luminance of the backgrounds do affect the lightness of targets in Simultaneous Lightness Contrast. ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ, 8, 223-236.

Κεφάλαια σε Βιβλία

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια