Μαυροειδής Γιώργος

Σπουδές

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Κλινική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2018-Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Ψυχολογία Υγείας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2014-2017)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2009-2014)

Τίτλος Διδακτορικού

Προσωπικότητα, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και κατάθλιψη: O διαμεσολαβητικός ρόλος των αναπαραστάσεων και του τρόπου διαχείρισης της ασθένειας.

Σύντομη Παρουσίαση

Βασικό στόχο της συγκεκριμένης διατριβής αποτελεί η μελέτη του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου των αναπαραστάσεων και του τρόπου διαχείρισης της ασθένειας στη σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ασθενών με κατάθλιψη, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και την έκβαση της κατάθλιψης. Στη βάση της Θεωρίας των Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας, της Θεωρίας Σχημάτων και της Θεωρίας της Αυτορρύθμισης όπως αποτυπώνεται στο Μοντέλο της Κοινής Λογικής, επιχειρείται η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι διεργασίες αυτορρύθμισης των ασθενών, οι οποίες περιγράφονται ως κατεξοχήν δυναμικές και εξαρτώμενες από επίσης δυναμικές μεταβλητές, μπορεί να καθορίζονται από περισσότερο σταθερούς παράγοντες, όπως είναι η προσωπικότητα και τα σχήματα. Η διατριβή αποτελείται από δύο επιμέρους μελέτες: μία προοπτική μελέτη που θα περιλαμβάνει τρεις μετρήσεις σε βάθος έξι μηνών και μία παρεμβατική μελέτη κατά την οποία θα αναπτυχθεί, θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός παρεμβατικού προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της αυτορρύθμισης ασθενών με κατάθλιψη. Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής θα σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την εκτίμηση των αναπαραστάσεων ασθένειας ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Χρηματοδότηση

Η διατριβή χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Αικατερίνη Κούτρα (Επιβλέπουσα)
 • Ευάγγελος Χ. Καραδήμας( Συνεπιβλέπων)
 • Παναγιώτης Γ. Σίμος(Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Karademas, E.C., Barouxi, E., & Mavroeides, G. (2019). Positive and negative affect and quality of life in cardiac patients and their spouses: The mediating role of illness representations. Psychology & Health, 34(3), 289-305. doi:10.1080/08870446.2018.1525490
 • Basta, M., Simos, P., Bertsias, A., Duyker, G., Zaganas, I., Koutentaki, E., Anastasaki, M., Mavroeides, G., Kalomoiri, G., Lionis, C., & Vgonzas, A. (2018). Association between insomnia symptoms and cognitive impairment in the Cretan Aging Cohort. European Geriatric Medicine, 9(5), 697-706. doi:10.1007/s41999-018-0086-7

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Μαυροειδής Γ., Κούτρα Α. (2019). Αναπαραστάσεις ασθένειας στην κατάθλιψη και σχέσεις με τα κλινικά αποτελέσματα: Μια συστηματική ανασκόπηση. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 15-19 Μαΐου, Αλεξανδρούπολη.
 • Μαυροειδής Γ., Καλομοίρη Γ., Πλατάκη Δ., Γιαννούση Ζ., Σίμος Π., Καραδήμας Ε. (2019). Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για εθελοντές που υποστηρίζουν ογκολογικούς ασθενείς. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 18-21 Απριλίου, Ηράκλειο.
 • Πέππα Β., Μαυροειδής Γ., Κούτρα Κ. (2019). Σχέση οικογενειακής λειτουργικότητας με τη συμπεριφορική και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 18-21 Απριλίου, Ηράκλειο.
 • Αναστασάκη Μ., Σίμος Π., Καλομοίρη Γ., Μαυροειδής Γ., Χαλκιαδάκη Α., Μπάστα Μ., Βγόντζας Α. (2018). Παράγοντες κινδύνου υποτροπής σε χρόνια ψυχικά ασθενείς: Ακούσια vs εκούσια νοσηλεία. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 17-20 Μαΐου, Κως.
 • Anastasaki M., Basta M., Pasparakis E., Simos P., Koutentaki E., Vgontzas A., Faloutsos K., Mavroeides G., Kalomoiri G. (2017). Predictors of relapse among patients with psychosis and bipolar disorder from Eastern Crete. 17nth World Congress of Psychiatry, October 8-12, Berlin, Germany.