Μαρίνα Κρητικού

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2021 - )
 • Μετεκπαίδευση σε Μεταμοντέρνα Μοντέλα Συστημικής Ψυχοθεραπείας (Κονστρουκτιβισμός), Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας, Αθήνα (2019 – Σήμερα)
 • Πτυχιούχος του Π.Μ.Σ. Ψυχολογία της Υγείας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2011 - 2013)
 • Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2006- 2010)
 • Εκπαίδευση στην Οικογενειακή- Συστημική Συμβουλευτική, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, Αθήνα (2005 -2007)
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2000 – 2005)

Τίτλος

Ο ρόλος της ακαδημαϊκής ψυχικής αντοχής στην ψυχική προσαρμογή και την ακαδημαϊκή επιτυχία των πρωτοετών φοιτητών. Σχεδιασμός ενός προβλεπτικού μοντέλου και εφαρμογή προγράμματος πρόληψης

Σύντομη παρουσίαση

Οι πρωτοετείς φοιτητές, βρίσκονται στην περίοδο της μετάβασης από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία φαίνεται να είναι αρκετά στρεσογόνα, καθώς απαιτείται προσαρμογή στις συνθήκες του νέου ακαδημαϊκού πλαισίου. Η παρούσα έρευνα με βάση την θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-DeterminationTheory), μελετά την σχέση τόσο των μηχανισμών συναισθηματικής ρύθμισης, όσο και των στρατηγικών ρύθμισης του συναισθήματος με την ακαδημαϊκή επιτυχία και την προσαρμογήστο ακαδημαϊκό περιβάλλον, εξετάζοντας την ακαδημαϊκή ψυχική αντοχή ως διαμεσολαβητική μεταβλητή. Επιπλέον, εξετάζεται η ικανοποίηση και η ματαίωση των βασικών ψυχολογικών αναγκών ως παράγοντας ρύθμισης της σχέσης της ακαδημαϊκής ψυχικής αντοχής με την ακαδημαϊκή προσαρμογή και την ακαδημαϊκή επιτυχία.

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς (Επιβλέπων)
 • Αικατερίνη Κούτρα (Συνεπιβλέπουσα)
 • Αλέξιος Αρβανίτης (Συνεπιβλέπων)

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 • Τριλίβα, Σ., Κρητικού, Μ., &Τσαντηράκης, Γ. (2010). Όρια στην άσκηση της συμβουλευτικής: Η συμβουλευτική στην κοινότητα. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Εφαρμογές και προκλήσεις», Ρέθυμνο, Βασική ομιλήτρια
 • Κρητικού, Μ. (2021). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ματαίωση των βασικών ψυχολογικών αναγκών ως απότοκα της πανδημίας. Στην διημερίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υπ. Διδακτόρων, Ρέθυμνο