Ιφιγένεια Καράνη

Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτορας στη Δικαστική/Εγκληματολογική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2021 - σήμερα).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στη Δικαστική Ψυχολογία. Faculty of Medical Science, University of Newcastle upon Tyne, UK (2015-2016).
  • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2009-2015).

Τίτλος Διδακτορικού

Η «Ψυχολογία της Ομολογίας»: Πως η προανακριτική διαδικασία στην Ελλάδα επηρεάζει την απόφαση του υπόπτου να προβεί σε ομολογία;

Σύντομη Παρουσίαση

Η παρούσα μελέτη αποπειράται να διερευνήσει τον τρόπο που η προανακριτική διαδικασία στην ελληνική δικαιοταξία επιδρά στην απόφαση του υπόπτου να προβεί σε ομολογία. Συγκεκριμένα, επιχειρούμε να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ ανακριτή-υπόπτου, τις πρακτικές και τεχνικές που εφαρμόζονται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους, τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η όλη διαδικασία καθώς και την επίδραση τους στην ψυχολογία και συμπεριφορά του υπό ανάκριση ατόμου. Επιπρόσθετα, μέσα από την αφήγηση των εμπειριών των φερόμενων ως δραστών που οδηγήθηκαν στην ομολογία της τέλεσης μιας ποινικά κολάσιμης πράξης, θα διερευνηθούν σε βάθος οι παράγοντες και τα κίνητρα που επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση τους να προβούν κατά την προανακριτική διαδικασία σε ομολογία. Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου που θα συνεισφέρει στην ενημέρωση και αναθεώρηση των πρακτικών που εφαρμόζονται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους.

 

Χρηματοδότηση

-

Επιτροπή Επίβλεψης

  • Όλγα Θεμελή (Επιβλέπουσα)
  • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς (Συνεπιβλέπων)
  • Γεώργιος Τσιώλης (Συνεπιβλέπων)

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

  • Καράνη, Ι. (2016). Ενδοοικογενειακή κακοποίηση: Πως αναπτύσσεται και διατηρείται ο κύκλος της θυματοποίησης. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, “Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Νοέμβριος 2018.