Γεωργία Δημητράκη

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτορας στην Ψυχολογία της Υγείας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πάνεπιστήμιο Κρήτης (2012-Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Ψυχολογία της Υγείας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2009-2012)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2003-2007)

Τίτλος Διδακτορικού

Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη προσαρμογής στη Ρευματοειδή αρθρίτιδα: Μια δυαδική Προσέγγιση

 

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αφορά μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και στους συντρόφους αυτών. Στόχο της έχει, να μελετήσει την επίδραση που έχουν οι αναπαραστάσεις των ασθενών και των συντρόφων τους, στις στρατηγικές διαχείρισης της νόσου που επιλέγουν να υιοθετήσουν. Παράλληλα εξετάζεται η σχέση των αναπαραστάσεων με τα επίπεδα της σωματικής και ψυχικής ευεξίας τόσο των πασχόντων, όσο και των συντρόφων τους. Το δεύτερο μέρος της διατριβής αφoρά την εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, βασισμένο στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε δυο κλινικές ομάδες, όπου η πρώτη αφορά μόνο τους ασθενείς και η δεύτερη περιλαμβάνει το ζευγάρι. Το πρόγραμμα αυτό, εξετάζει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, αναφορικά με την βελτίωση σημαντικών παραμέτρων της προσαρμογής των ασθενών, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που λαμβάνει τυπική θεραπεία για τη νόσο.

 

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Ευάγγελος Καραδήμας (Επιβλέπων)
 • Παναγιώτης Σίμος (Συνεπιβλέπων)
 • Αλέξανδρος Βγόντας (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Karademas, E., Dimitraki, G., Thomadakis, C., Giannousi, Z. (2018). The relation of spouse illness representation and coping behaviors: A study in couples dealing with a newly diagnosed cancer. Journal of Psychosocial Oncology.
 • Karademas, E., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Ktistaki, G., Repa, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, A. (2018). Adaptation to inflammatory rheumatic disease: Do illness representations predict patients’ physical functioning over time? A complex relationship. Journal of Behavioral Medicine, 2, 232-242.
 • Karademas, E., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Kougas, N., Fanouriakis, A., Gergiannaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P (2017). Patient and partner Dispositional optimism as a Long- term predictor of illness representation in Autoimmune Disease. Journal of Health psychology
 • Simos, P., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Kougas, N., Fanouriakis, A., Gergiannaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Karademas, E (2016). Cognitive deficits early in the course of rheumatoid arthritis. Journal of clinical and Experimental Neuropsychology, 38 (7), 820-829.
 • Giannousi, Z., Karademas, E., & Dimitraki, G (2016). Illness representation and psychological adjustment of Greek couples dealing with a recent –diagnosed cancer: dyadic, interaction and perception – dissimilarity effects. Journal of Behavioral Medicine, 39 (1), 85-93.
 • Karademas, E., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Kougas, N., Fanouriakis, A., Gergiannaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P (2015). Adaptation to an autoimmune disorder: Does mental flexibility impact illness-related self regulation? Psychology and Health, 31 (3), 276-291.
 • Dimitraki, G., & Karademas, E.C. (2014). The Association of Type 2 Diabetes Patient and Spouse Illness Representations with Their Well-being: A Dyadic Approach. International Journal of Behavioural Medicine, 21, 230-239.