Εμμανουήλ Παπαστεφανάκης

Σπουδές

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Νευροψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2012-σήμερα).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. Faculty of Social and Behavioural Sciences. Universiteit Leiden. (2008-2010).
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2003-2007).

Τίτλος Διδακτορικού

Διαχρονική μελέτη γνωστικών και ψυχιατρικών συμπτωμάτων σε αυτοάνοσα νοσήματα: Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) και Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ)

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκρεκριμένη διδακτορική διατριβή έχεις τους παρακάτω 5 βασικούς σκοπούς: 1) Μελέτη γνωστικών ελλειμμάτων και συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΣΕΛ και ΡΑ καθώς και σύγκριση της βαρύτητας και συχνότητας αυτών με το γενικό πληθυσμό. 2) Μελέτη της εξέλιξης των γνωστικών ελλειμμάτων και συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας σε ασθενείς με ΣΕΛ και ΡΑ κατά την πορεία της νόσου ως και τρία (3) χρόνια μετά την αρχική αξιολόγηση (σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις των ασθενών και γενικό πληθυσμό). 3) Διερεύνηση της σχέσης Βιολογικών Δεικτών (αντισώματα, δείκτες ενεργότητας, βλάβης) με μεταβλητές Ψυχο-συναισθηματικής Κατάστασης και Γνωστικής Επάρκειας (ΓΕ) σε νεοδιαγνωσθέντες ΣΕΛ και ΡΑ. 4) Διερεύνηση της ανεξάρτητης επίδρασης και πιθανής αλληλεπίδρασης βιολογικών δεικτών, ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και γνωστικής επάρκειας κατά την πρώτη μέτρηση στην έκβαση  της νόσου (κατά τη 2η & 3η αξιολόγηση των ασθενών ΣΕΛ & ΡΑ). 5) Μελέτη του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου αυτό-ρυθμιστικών ικανοτήτων (βλ. αναπαραστασεις νόσου, ρύθμιση συναισθημάτων) κατά την πρώτη μέτρηση στην πορεία και έκβαση της κάθε νόσου (ΣΕΛ και ΡΑ).

Χρηματοδότηση

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Παναγιώτης Γ. Σίμος (Επιβλέπων)
 • Ευάγγελος Χ. Καραδήμας (Συνεπιβλέπων)
 • Πρόδρομος Σιδηρόπουλος (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Karademas, E. C., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Ktistaki, G., Repa, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., Mastorodemos, V., & Simos, P. (2018). Emotion regulation contributes to the well-being of patients with autoimmune diseases through illness-related emotions: A prospective study. Journal of Health Psychology.
 • Karademas, E. C., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Ktistaki, G., Repa, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P. (2018). Adaptation to inflammatory rheumatic disease: Do illness representations predict patients’ physical functioning over time? A complex relationship. Journal of Behavioral Medicine, 41 (2), 232-242.
 • Kritsotakis, G., Galanis, P., Papastefanakis, E., Meidani, F., Philalithis, A. E., & Kalokairinou, A., & Sourtzi, P. (2017). Attitudes towards people with physical or intellectual disabilities among nursing, social work and medical students. Journal of Clinical Nursing, 26, 4951–4963.
 • Simos, P., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Kougkas, N., Fanouriakis, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Karademas, E. C. (2016). Cognitive deficits early in the course of rheumatoid arthritis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 38, 820-829.
 • Karademas, E. C., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Mastorodemos, A., Repa, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P. (2016). Patient and partner dispositional optimism as a long-term predictor of illness represantations in autoimmune diseases. Psychology and Health, 31, 276-291.
 • Karademas, E. C., Ktistaki, G., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Kougkas, N., Fanouriakis, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P. (2016). Adaptation to an Autoimmune Disorder: Does Mental Flexibility Impact Illness-related Self-regulation? Psychology and Health, 31, 276-291.
 • Constantinidou, F., Zaganas, I., Papastefanakis, E., Kasselimis, D., Nidos, A., & Simos. P. G. (2014). Age-related decline in verbal learning is moderated by demographic factors, working memory capacity, and presence of amnestic mild cognitive impairment. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 822–835.