Ειρήνη - Μαρίνα Μητροπούλου

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτορας στην Ψυχομετρία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2011 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Οργανωσιακή Ψυχολογία. Department of Psychology. University of Nottingham. (2005-2007)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2000 – 2004)

Τίτλος Διδακτορικού

Αναζητώντας την εννοιολογική και ψυχομετρική υπόσταση του Ηθικού Ηγέτη στην εργασία: Κατασκευή της ΚΛίμακας ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ).

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου για την ηθική ηγεσία στην εργασία. Δεύτερον, την κατασκευή ενός νέου ψυχομετρικού εργαλείου, ικανού να αξιολογήσει το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Η κατασκευή του νέου εργαλείου θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εκπόνηση μιας αλληλουχίας εμπειρικών υπό-μελετών, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του νέου εργαλείου. Ο τελευταίος στόχος της διατριβής επικεντρώνεται στην αναζήτηση των πρακτικών εφαρμογών για το νέο μοντέλο ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Η συσχέτιση του με δεοντολογικές συμπεριφορές και η διαφοροποίηση του από μη ηθικές πρακτικές θα καταστήσουν το νέο μοντέλο ως ένα χρήσιμο εργαλείο σε πληθώρα οργανωσιακών πρακτικών, όπως η πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, η επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων και ο προσδιορισμός των αναγκών ως προς την κατάρτιση του δυναμικού σε ηθικές συμπεριφορές.

Χρηματοδότηση

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Ιωάννης Τσαούσης (Επιβλέπων)
 • Δέσποινα Ξανθοπούλου (Συνεπιβλέπουσα)
 • Κωσταντίνος Πετρίδης (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Mitropoulou E. M. & Tsaousis I., Xanthopoulou  D., &  Petrides K.V.  (under review). Redefining ethical leadership: Development and psychometric evaluation of the Questionnaire of ethical Leadership (QueL). European Journal of Psychological Assessment.
 • Μητροπούλου, Ε. Μ., Τσαούσης, Ι., Ξανθοπούλου, Δ., & Πετρίδης, Κ. (2014). Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά του      Ηθικού Ηγέτη: Μία εμπειρική Μελέτη στον χώρο εργασίας. Ψυχολογία, 21, 161-182.

Κεφάλαια σε Βιβλία

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Mitropoulou E. M. & Tsaousis I., Xanthopoulou D., & Petrides K. V. (2017): Development and validation of Ethical LEadership Scale (ELES), 14th European Conference on Psychological Assessment (ECPA14), Lisbon 2017.
 • Mitropoulou E. M., Tsaousis I., Xanthopoulou D., & Petrides K. V. (2015): Unmasking Ethical Leadership: Analysis on the characteristics that describe ethical leaders at work, 13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13) Zurich 2015.
 • Mitropoulou, E. M., Tsaousis I., Xanthopoulou D., & Petrides K. V. (2015): In search of the characteristics of Ethical Leadership, 15th Hellenic Symposium for Psychological Research, Nicosia, 2015.