Χριστόφορος Θωμαδάκης

Σπουδές

 • Υποψήφιος Διδάκτορας στην Ψυχομετρία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2012 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Βιομηχανική Ψυχολογία και Ανθρώπινο Δυναμικό. London School of Economics. LSE, London (2001-2002)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών. (1994 – 1999)

Τίτλος Διδακτορικού

Η Κατασκευή και η Ψυχομετρική Αξιολόγηση του Διαγνωστικού Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας 5 (ΔΕΠ-5) κατά DSM-5 στον ελληνικό πληθυσμό

 

Σύντομη Παρουσίαση

Στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός ψυχομετρικού εργαλείου αξιολόγησης των ΔΠ, το οποίο θα υιοθετεί τη νέα επιστημονική αντίληψη για τις δυσλειτουργικές διαστάσεις της προσωπικότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο DSM-5. Ένας δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος, είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση του θεωρητικoύ μοντέλου στο οποίο θα βασιστεί το εργαλείο, έτσι όπως αυτό έχει προταθεί από την ομάδα των ειδικών του DSM-5. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση μοντέρνων στατιστικών και ψυχομετρικών τεχνικών θα επιχειρηθεί να ελεγχθεί ο βαθμός συμβατότητας και προσαρμοστικότητας του συγκεκριμένου μοντέλου σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Ο τρίτος και βασικότερος στόχος θα είναι η επιστημονική κατασκευή ενός νέου εργαλείου υιοθετώντας τις τελευταίες επιστημονικές συζητήσεις και προτάσεις γύρω από τη σύνθεση ψυχοπαθολογίας κα σύνθετων ψυχομετρικών τεχνικών αξιοπιστίας και εγκυρότητας διαγνωστικών εργαλείων.

 

Χρηματοδότηση

Ίδια κεφάλαια

 

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Ιωάννης Τσαούσης (Επιβλέπων)
 • Αριάννα Στογιαννίδου (Συνεπιβλέπουσα)
 • Αθανάσιος Δουζένης (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Karademas EC, Dimitraki G, Thomadakis C, Giannousi Z. (2018): The relation of spouse illness representations to patient representations and coping behavior: A study in couples dealing with a newly diagnosed cancer. Journal of Psychosocial Oncology. 2018 Oct 29:1-15.

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

 • Θωμαδάκης Χρ. (2017). Ψυχολογικές προσεγγίσεις της Ηγεσίας: Από το προσωπικό κίνητρο στη διαχείριση της εξουσίας. Στο Στ. Γιαλαμάς, Χρ. Διαμαντόπουλος, Χρ. Θωμαδάκης, Α. Ν. Παπαστάμου, Δ. Ρούκας, Προτάσεις ηγεσίας για την έξοδο από την κρίση Αθήνα, (σελ. 138-162). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Thomadakis C. & Tsaousis I., (2017): Item Development and Factor Structure of the Greek Personality Diagnostic Questionnaire (GPDQ) according to DSM-5, 14th European Conference on Psychological Assessment (ECP14), Lisbon 2017.
 • Thomadakis C. & Tsaousis I., (2017): Military Psychology symposium: The development of a scientific recruitment system: the case of five psychometric tests for assessment, 16th Greek Conference on Psychology (ELPSE 2017), Thessaloniki 2017.
 • Thomadakis C. & Tsaousis I., (2016): The development of a Greek instrument in exploring personality psychopathology DSM-5, 6th Greek Conference on Counselling Psychology, Athens 2016.
 • Thomadakis C. & Tsaousis I., (2016): Examining the validity of the Greek HEXACO model (PROTEAS) in a Greek adult sample, 18th European Conference on Personality (ECP18), Timisoara 2016.
 • Thomadakis C. & Tsaousis I., (2015): Exploring the relationship between Exploring the relationship between the Greek taxonomic study and the HEXACO personality structure in a Greek population sample, 13th European Conference on Psychological Assessment (ECPA13), Zurich 2015.