Ανδρέας Βάββος

Σπουδές

 • Υποψήφιος Διδάκτορας στην Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Saint Andrews (2020 – ).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης Κοινωνιολογία με κατεύθυνση  “Πολιτισμός, εξουσία και κοινωνικές ανισότητες”. Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2017-2020).
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2011 – 2015).

Τίτλος Διδακτορικού

Opposition to energy transition in Kozani, Greece: a collaborative approach to alternative futures.

Σύντομη Παρουσίαση

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική απαιτεί πλέον την μετάβαση στην χρήση ανανεώσιμων πήγων ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.α.). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η περιοχή της Κοζάνης, γνωστή ως ο ενεργειακός πυλώνας της χώρας, βιώνει ραγδαίους μετασχηματισμούς που σχετίζονται με την σταδιακή διακοπή της χρήσης του λιγνίτη. Η παρούσα έρευνα αποπειράται να διερεύνησει τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς στην περιοχή με έμφαση στις κοινωνικές πρωτοβουλίες που αντιστέκονται στην πράσινη οικονομία. Η μελέτη καταπιάνεται με το ζήτημα της κατανόησης της ανθρώπινης δράσης και ιδίως με το ζήτημα της προσμονής και της ουτοπικής σκέψης. Μέσα από την διεξαγωγή εθνογραφικής έρευνας (συμμετοχική παρατήρηση, ημι-δομημένες συνέντευξεις, μελέτη ιστορικού και δημοσιογραφικού αρχείου) για 12 μήνες στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, η μελέτη επικεντρώνεται στο πως μέλη των συλλογικοτήτων οραματίζονται το προσωπικό και συλλογικό μέλλον τους, αλλά και στις διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες η δράση τους προτάσσει εναλλακτικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Η διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της κριτικής ψυχολογίας, καθώς αποπειράται να αναδείξει τρια κενά της κυρίαρχης ψυχολογικής έρευνας: α) τον προβληματικό χαρακτήρα με τον οποίο αυτή συλλαμβάνει τον προσανατολισμό των ανθρώπων προς το μέλλον β) την ελλιπή διερεύνηση των προοπτικών μιας φιλοσοφικά θεμελιωμένης ψυχολογικής έρευνας και γ) τον αποσπασματικό αναστοχασμό των ψυχολόγων ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης της κριτικής ψυχολογίας στην εποχή του Ανθρωπόκαινου. Συνολικά, η διατριβή επιχειρεί να εργαστεί στο μεταίχμιο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κριτικής ψυχολογίας για να μελετήσει το ζήτημα της χρονικότητας της ανθρώπινης δράσης και των απότομων εργασιακών μεταβάσεων. Αποσκοπεί ακόμα, στην παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Χρηματοδότηση
-

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Τριλίβα Σοφία, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Daniel Martyn Knight, Reader, Department of Social Anthropology, School of Philosophical, Anthropological and Film Studies, University of St. Andrews.
 • Mette High, Leverhulme Early Career Fellow, Department of Social Anthropology, School of Philosophical, Anthropological and Film Studies, University of St. Andrews.

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Vavvos, A., & Triliva, S. (2018). The neoliberal myth of austerity: Debt and solidarity in the forefront of public space. Journal of Social and Political Psychology, 6(2), 315-330. doi:10.5964/jspp.v6i2.740.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 • Vavvos, A., & Triliva, S. (in press). Protesting against property foreclosures in a fragmented socio- political sphere: An action- oriented model. In A. Zoli, C. Walker & S. Zlotowitz (Eds.), New ideas for new times: Α handbook of innovative community and clinical psychologies. London: Palgrave Macmillan.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Αμπουμόγλι, Ε., Βάββος, Α., Βελίου, Κ., Ζερβάκη, Α., Κοντογιάννη, Σ., Μπαρμπούνη, Ε. Φ., Σιούρδα, Ε., & Τσαντηράκης, Γ. (2018). Έρευνα-δράση: Έμφυλες ταυτότητες στο σχολείο. 24ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2-4 Νοεμβρίου, Ρέθυμνο.
 • Βάββος, Α. (2019). Ιδεολογικά συμφραζόμενα και αναδόμηση του εαυτού στις ομάδες αυτοβοήθειας: Οι κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α. (Κλαμπς Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ) στην Κρήτη. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’ αρωγή» με θέμα «Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πολιτισμικές πρακτικές, κοινοτικές παρεμβάσεις», Επιμελητήριο Ηρακλείου, 10 & 12 Οκτωβρίου 2019.
 • Βάββος, Α. (2019). Η συμβολή του Vladimir Hudolin στο πεδίο των εξαρτήσεων και το υπόδειγμα των Κ.Ο.Π.Α (Κλαμπς Οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ)]. Θερινό Σχολεία στα Ανώγεια. Βιωματική εκπαίδευση, κοινοτική εργασία και πολιτικές κοινωνικής ένταξης, 17-19 Μαϊου, Ανώγεια.
 • Βάββος, Α. (2018). Συγκρότηση αθλητικής ταυτότητας και πολιτικός λόγος σε φιλάθλους και ποδοσφαιριστές αυτο-οργανωμένων αθλητικών σωματείων: Η περίπτωση του Λίβα. 24ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2-4 Νοεμβρίου, Ρέθυμνο.
 • Βάββος, Α., & Τριλίβα, Σ. (2017). Ο νεοφιλελεύθερος μύθος της λιτότητας: Το χρέος και η αλληλεγγύη στο προσκήνιο του δημόσιου χώρου. 23ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 20-22 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο.
 • Vavvos, A., & Triliva, S. (2016). The fairytale of austerity: The indebted personhood in a bankrupt country. Paper presented at the international conference “Crisis and the social sciences: New challenges and perspectives”, 10-12 June, Rethymno.
 • Ζαϊμάκης, Ι., Βάββος, Α., & Κατσαβριάς, Γ. (2019). Ερευνώντας την κοινωνική ιστορία των Αρκάδιων αγώνων στο Ρέθυμνο. Παρουσίαση Συλλογής Επετειακών Ποιημάτων «150 χρόνια Αρκάδι. Ποιήματα», Περιφέρεια Κρήτης, 04 Νοεμβρίου, Ρέθυμνο.