Αικατερίνη Τσαμπανάκη

  • Προφίλ
  • Έρευνα
  • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτωρ στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2016-Σήμερα)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2009)
  • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2001 – 2005)

Τίτλος Διδακτορικού

Τρεις Μελέτες για το Θηλασμό: Το υποκειμενικό βίωμα του θηλασμού και οι επιλογές που τον συνοδεύουν σε συνάρτηση με την προσωπικότητα της μητέρας και τις σχέσεις της με τους Σημαντικούς Άλλους.

 

Σύντομη Παρουσίαση

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να ερευνήσει το υποκειμενικό βίωμα μητέρων αναφορικά με το θηλασμό και το πώς οι ίδιες ερμηνεύουν και δικαιολογούν τις επιλογές τους γύρω από το θηλασμό. Μέσα από εις βάθος συνεντεύξεις με τις μητέρες, την τήρηση ημερολογίου από τις ίδιες, τη χορήγηση του Rorschach Inkblot Test και νατουραλιστικά στοιχεία από την βιντεοσκόπηση των αυθόρμητων αλληλεπιδράσεων μητέρας – βρέφους,  θα κατανοήσουμε σε βάθος την ευρύτερη εμπειρία του θηλασμού για τις μητέρες. Ταυτόχρονα θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές θηλασμού, δηλαδή το αν μια μητέρα επιλέξει να θηλάσει ή όχι και για πόσο χρονικό διάστημα συνδέονται, με την προσωπικότητα της και τις σχέσεις της με τους Σημαντικούς Άλλους. Οι Σημαντικοί Άλλοι που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα σε αυτή τη μελέτη είναι η μητρική γιαγιά, ο σύντροφος της μητέρας και το ίδιο το βρέφος .

 

Χρηματοδότηση

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συγκεκριμένα από τη:Δράση 10.2.2.03.01, «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», 1ος κύκλος.

 

Επιτροπή Επίβλεψης

  • Κοκκινάκη Θεανώ (Επιβλέπουσα)
  • Τριλίβα Σοφία (Συνεπιβλέπουσα)
  • Καραδήμας Ευάγγελος (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

Κεφάλαια σε Βιβλία

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια