Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Ανταποδοτικής Υποτροφίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας & Διαχείρισης  του Πανεπιστημίου Κρήτης  ανάρτησε στην ιστοσελίδα του  Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Ανταποδοτικής Υποτροφίας που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου για απασχόληση τους στα κλειστά Γυμναστήρια στις Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και Βουτών.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση  στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.elke.uoc.gr/news/post/9561