Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες

Παρακαλώ δείτε το ακόλουθο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΓΙΑ_ΝΕΟΥΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ_ΜΕΣΩ_ΕΣΠΑ