Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) –ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκηρύσσουν τριάντα-έξι (36) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές, (επιπέδου Master 2), σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Γαλλία, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι ανοικτή από τις 23/03/2023 και λήγει στις 31/05/2023 και ώρα Eλλάδος 23:00.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων_ελληνογαλλική-2023-2024