Όρια φοίτησης.

Σύμφωνα με τον Ν.4777/2021 (άρθρα 34,38,58) και τη ρυθμιστική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. με Φ.Ε.Κ. 5845/Β’/15-12-21 απόφαση υπ’ αρ.26252 (άρθρα 1,4):

-Οι προπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκονται στα Α, Β, Γ και Δ έτη σπουδών (έως και 8ο εξάμηνο), έχουν όριο φοίτησης τα 6 έτη(8+4 εξάμηνα), δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027.

-Οι προπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 βρίσκονται σε εξάμηνο φοίτησης 9ο και άνω, έχουν όριο φοίτησης τα 4 έτη (8 εξάμηνα), δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025.

-Οι προπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες μπορούν να αιτηθούν την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο τους ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/ η φοιτήτρια έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Μερική Φοίτηση: ΦΕΚ 5845/Β’/15-12-21 Απόφαση υπ’ αρ. 26252 (άρθρο 2).

Διακοπή φοίτησης: ΦΕΚ 5845/ Β’/15-12-21 Απόφαση υπ’ αρ. 26252 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παρ.2).

Νόμος 4777/2021
Ρυθμιστική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. Φ.Ε.Κ. 5845/Β’/15-12-21

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.