Ώρα έναρξης εξέτασης Ψ2606 Εισαγωγή στις Εξαρτήσεις 

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τες

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος Ψ2606 – Εισαγωγή στις Εξαρτήσεις του κ. Σπανάκη την Πέμπτη 11/01/2024 που ήταν προγραμματισμένη εντός του τρίωρου 14:30 – 17:30 θα ξεκινήσει στις 16:30 η ώρα. 

Κατόπιν επίδοσης των θεμάτων, η εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες Δ3, Δ3-7Α και Δ7.