Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας του Π.Κ.: προσεγγίσεις και προτάσεις.

στο πλαίσιο των διαλέξεων και εργαστηρίων για τη Χρήση Μη Σεξιστικής Γλώσσας

την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 στις 16:00.

Παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

του Πανεπιστημίου Κρήτης

www.eif.uoc.gr