ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψ_3708_ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤA ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ.docx

Ψ-3708 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ

Τζανάκης Μανόλης

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να εμβαθύνουν στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά στις κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις των σπορ και της αναψυχής. Με αφετηρία τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τις σύγχρονες πρακτικές εαυτού, οι συμμετέχοντες/σες θα εμβαθύνουν στον τρόπο που τα σπορ και η αναψυχή διαμορφώνουν ένα συναισθηματικό πλαίσιο επιμέλειας εαυτού. Δεδομένου ότι ο αθλητισμός και τα σπορ είναι πεδία όπου η ψυχολογία  ως εφαρμοσμένη επιστήμη και ως ερευνητικό πλαίσιο έχει ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση και εμπλοκή, η μελέτη της ειδικής βιβλιογραφίας που εστιάζεται στην σχέση πρακτικών εαυτού, συναισθημάτων, ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και αθλητικών θεσμών θα επιτρέψει στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν σε βάθος τα κοινωνικά πρότυπα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, τη διακινδύνευση, την ανάληψη ρίσκου, τη σχέση με τη φύση και το σώμα.

Μέσω της παρακολούθησης των γενικών-εισαγωγικών και στοχευμένων διαλέξεων, της μελέτης της βιβλιογραφίας σε ειδικά θέματα ψυχολογίας των σπορ και της αναψυχής, της συζήτησης στην τάξη οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, προφορικές μαρτυρίες και γραπτά τεκμήρια) και της εργασίας ατομικά και ανά ομάδες σε συναφή ζητήματα, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • Να κατανοήσουν τις βασικές όψεις των διαδικασιών εξατομίκευσης.
  • Να κατανοήσουν τις σύγχρονες ενσώματες πρακτικές εαυτού.
  • Να κατανοήσουν τη σχέση με τη φύση όπως διαμορφώνεται μέσω της αναψυχής.
  • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην ειδική βιβλιογραφία περί των ψυχολογικών διαστάσεων της αναψυχής και των σπορ.
  • Να κατανοήσουν τις μείζονες δεοντολογικές διαστάσεις της εφαρμογής της ψυχολογίας σε περιβάλλοντα πρωταθλητισμού και έντονης σωματικής καταπόνησης.
  • Να εξασκηθούν στην ανάλυση εμπειρικών περιπτώσεων σωματικών ετεροδοξιών (έμφυλων και αρτιμέλειας), τόσο στο πεδίο των σπορ όσο και της αναψυχής.
  • Να μπορούν να αναλύουν τις ιδεολογικές διαστάσεις των συναισθημάτων, της σχέσης με τον εαυτό και των σωματικών πρακτικών στο συγκείμενο της σύγχρονης κοινωνίας.
  • Να είναι σε θέση να μελετήσουν, να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν ένα θέμα αιχμής στο πεδίο της ψυχολογίας των σπορ και της αναψυχής.
  • Να είναι σε θέση να συγγράψουν μια διεπιστημονικά προσανατολισμένη εργασία που να αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας των σπορ και της αναψυχής.