ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λόγω διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών στις 22/5/2024, η φροντιστηριακή άσκηση “Άνοιγμα δρόμων προς τη μάθηση μέσω του Κριτικού Αναστοχασμού” μεταφέρεται στις 29/5/2024, 9:30-11:30, στην αίθουσα Δ2-Α.

 

Από τη Διδάσκουσα