ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για φοιτητές με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.


Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά μέσω ZOOM

 

Website: https://modip.uoc.gr/el/work/students_seminar