ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ψ4310 – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ MAIL ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ E-LEARN).