Έντυπα Κατάθεσης Αίτησης για τη Διεξαγωγή Ερευνητικής Μελέτης προς την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Τμήματος

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να μελετήσει το σχετικό έντυπο οδηγιών και να συμπληρώσει την σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια, να καταθέσει την αίτηση στον/την πρόεδρο της Επιτροπής μαζί με τα συνοδευόμενα έντυπα, όπως αναφέρεται σχετικώς στο έντυπο οδηγιών. Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε έντυπα και οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα οποία θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε την αίτηση.