Διδακτορικές Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί στο Τμήμα Ψυχολογίας

Παρακάτω, ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τις διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στο Τμήμα μας. Η παράθεση των διατριβών γίνεται με χρονολογική σειρά. Επισημένεται ότι για όσες από τις διατριβές έχουν κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές από το αντίστοιχο πεδίο.

Κυριακή Πετρουλάκη
1997

Τίτλος: Ανακατασκευή της μνήμης: Η προσωπική ιστορία του σχήματος

Επιβλέπουσα: Θεώνη Βελλή

Βασίλειος Μενούτης
1997

Τίτλος: Συγκριτική μελέτη των διαφόρων εκδηλώσεων του μηχανισμού της προβλητικής ταυτοποίησης (Projective Identifications) σε διαφορετικές δομές και λειτουργίες ενός συστήματος

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Βασιλική Τσούρτου
1998

Τίτλος: Πειραματική μελέτη της ανάπτυξης του οπτικο-ακουστικού συντονισμού κατά τη βρεφική ηλικία

Επιβλέπων: Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη
2000

Τίτλος: Η επίδραση του συνθετικού μοντέλου Ψυχοθεραπείας στις ενδοοικογενειακές σχέσεις ασθενών με σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή

Επιβλέπων: Νέστορος Ιωάννης

Πρόσβαση
Κωνσταντίνα Ζγαντζούρη
2000

Τίτλος: Ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες στις ψυχώσεις: Η γένεση των παραληρηματικών ιδεών στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή

Επιβλέπων: Νέστορος Ιωάννης

Σοφία Τριανταφυλλίδου
2000

Τίτλος: Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις νέων, χρηστών τοξικών ουσιών (τα αναπαραστατικά δίκτυα που συνθέτουν την ψυχοκοινωνική ταυτότητα του Έλληνα χρήστη- μελέτη περιπτώσεων από την περιοχή της Αθήνας

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Θεώνη Τριανταφύλλου
2000

Τίτλος: Το φαινόμενο της άδηλης μάθησης κατά τη διαδικασία της απομάθησης

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Αγνή Βίκη
2002

Τίτλος: Διαδικασία και κίνητρα επαγγελματικής απόφασης: εμπειρική ψυχολογική έρευνα σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών 14-18 ετών

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Σοφία Δαιμονάκου
2002

Τίτλος: Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα οικογενειών των Τσιγγάνων μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Κλεονίκη Καραγκούνη
2002

Τίτλος: Ψυχαναλυτική προσέγγιση των χαρακτήρων του θεατρικού έργου του Ευγένιου Ο’Νηλ: Οικογένεια και διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Κυριάκος Πλατρίτης
2002

Τίτλος: Τεχνικές μεταβολής της ακουστικής ανατροφοδότησης στον τραυλισμού

Επιβλέπων: Νέστορος Ιωάννης

Στυλιανή Βλάχου
2006

Τίτλος: Ρόλος του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών στη συμπεριφορά και στους μηχανισμούς ανταμοιβής: Πειραματική μελέτη σε επίμυες

Επιβλέπων: Παναγής Γεώργιος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15061
Γεώργιος Κορναράκης
2006

Τίτλος: Ο ρόλος της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης: Εμπειρική ψυχολογική έρευνα σε μαθητές Γ’ γυμνασίου

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Νικόλαος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14612
Άννα Τσαντήλα
2006

Τίτλος: Συναίσθημα και γλώσσα: ένα μοντέλο ταξινόμησης

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Ελίνα Μπρουχάτσκαΐα
2008

Τίτλος: Ψυχοκοινωνική ταυτότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση. Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων. Περίπτωση της Κρήτης

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Ευγενία Παπαγεωργίου
2008

Τίτλος: Ο ρόλος της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Επιβλέπων: Νέστορος Ιωάννης

Στέλλα – Ελισάβετ Χατζημιχαήλ
2008

Τίτλος: Διδασκαλία και πραγμάτωση αξιών στο σύγχρονο σχολείο: εμπειρική έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Νικόλαος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27239
Ευαγγελία Κατέρη
2011

Τίτλος: Κοινωνικοπολιτισμική και ψυχολογική προσαρμογή μεταναστών και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Επιβλέπων: Καραδήμας Ευάγγελος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24945
Μαρία – Υπακοή Μαυρικάκη
2011

Τίτλος: Ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη μελέτη της διπολικής διαταραχής και της δράσης των σταθεροποιητικών της διάθεσης στον επίμυ

Επιβλέπων: Παναγής Γεώργιος

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26317
Ιωάννης Νταγκουνάκης
2011

Τίτλος: Η μονογονεϊκή οικογένεια: Η περίπτωση της χηρείας με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Επιβλέπουσα: Ρήγα Αναστασία – Βαλεντίνη

Πανωραία Ανδριοπούλου
2013

Τίτλος: Νοητικές αναπαραστάσεις της οργάνωσης δεσμού ενηλίκων: Γνωστικές και συναισθηματικές παράμετροι και παράμετροι κινήτρων

Επιβλέπων: Καφέτσιος Κωνσταντίνος

Δημήτριος Κασελίμης
2014

Τίτλος: Νευροανατομική βάση των διαταραχών του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα

Επιβλέπων: Καστελλάκης Ανδρέας

Διονυσία Κρουσταλλάκη
2014

Τίτλος: Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο: μια μικρογενετική – συγχρονική έρευνα σε μαθητές δημοτικού

Επιβλέπουσα: Κοκκινάκη Θεανώ

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/33072
Παρασκευή Καρακούλα
2015

Τίτλος: Ο ευάλωτος εξαρτημένος εαυτός: τρεις μελέτες για τον παθολογικό ναρκισσισμό και την εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες

Επιβλέπουσα: Τριλίβα Σοφία

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35829
Ροδάνθη Λεμονάκη
2017

Τίτλος: Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση: ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουργιών

Επιβλέπων: Σίμος Παναγιώτης – Γαβριήλ

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41229
Ευγενία Γκιντώνη
2018

Τίτλος: Νευρογνωστικά ελλείμματα και στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας σε υγιείς Α’ βαθμού συγγενείς ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία: Η σχέση τους με την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα

Επιβλέπουσα: Γιακουμάκη Στέλλα

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44007
Χρυσούλα Ζουραράκη
2019

Τίτλος: H επίδραση των αρνητικών και θετικών σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών επί ενδοφαινοτυπικών δεικτών για ψύχωση σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Επιβλέπουσα: Γιακουμάκη Στέλλα

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44944
Μαρίνα – Ειρήνη Μητροπούλου
2019

Τίτλος: Αναζητώντας την εννοιολογική και ψυχομετρική υπόσταση του Ηθικού Ηγέτη στην εργασία: Κατασκευή της ΚΛίμακας ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ).

Επιβλέπων: Ιωάννης Τσαούσης

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/46649
Στέφανος Πλεξουσάκης
2019

Τίτλος: Ανάλυση του ψυχικού τραύματος: Το Παράδειγμα του Σχολικού Εκφοβισμού

Επιβλέπων: Χατήρα Καλλιόπη

Νικόλαος Γκερτσάκης
2020

Τίτλος: H επίδραση των στόχων επίτευξης της σχολικής τάξης στην επίδοση, την αυτονομία και το συναίσθημα. Διδακτικές παρεμβάσεις σε παιδιά του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου

Επιβλέπων: Καραδήμας Ευάγγελος

Σταυρούλα Γεωργαλή
2021

Τίτλος: Γονικό πένθος: Διερεύνηση των αναγκών των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο παιδιού από χρόνιο νόσημα

Επιβλέπων: Χατήρα Καλλιόπη

Χρυσούλα Μπάκα
2021

Τίτλος: Οι ψυχολογικές διαστάσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων: η περίπτωση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Επιβλέπων: Χατήρα Καλλιόπη

Μαγδαληνή Φλουρή
2021

Τίτλος: Η σχέση των διασχιστικών συμπτωμάτων με τον οξύ και χρόνιο πόνο και την αυτορρύθμιση του συναισθήματος

Επιβλέπων: Καραδήμας Ευάγγελος