Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Παρακάτω, ακολουθεί κατάλογος με τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στα οποία εμπλέκονται τα μέλη του Τμήματός μας είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως αναπληρωτές επιστημονικοί συνεργάτες στην ομάδα έργου του κάθε προγράμματος.

Στέλλα Γιακουμάκη
Ερευνητικά Προγράμματα
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς
Ερευνητικά Προγράμματα
Μανώλης Δαφέρμος
Ερευνητικά Προγράμματα
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Ερευνητικά Προγράμματα
Λεωνίδας Ζαμπετάκης
Ερευνητικά Προγράμματα
Ευάγγελος Καραδήμας
Ερευνητικά Προγράμματα
Θεανώ Κοκκινάκη
Ερευνητικά Προγράμματα
Αικατερίνη Κούτρα
Ερευνητικά Προγράμματα
Όλγα Θεμελή
Ερευνητικά Προγράμματα
Γιώργος Παναγής
Ερευνητικά Προγράμματα