Ενημέρωση για τις νέες δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου

    Ενημέρωση για τις νέες δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου

Ι) Νέα Βιωματικά Σεμινάρια για τον μήνα Μάρτιο:

α) Άγχος: Διαχείριση Άγχους Παρουσίασης Ακαδημαϊκών Εργασιών   (2 συναντήσεων)

Διεξαγωγή Σεμιναρίου : Τετάρτη  13 & 20 Μαρτίου και ώρα 12:30 – 14:00, στον χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών)

β) Αυτοεκτίμηση: Διαχείριση Επικριτικού Εσωτερικού Διαλόγου (2 συναντήσεων)

Διεξαγωγή σεμιναρίου: Πέμπτη 14 & 21 Μαρτίου και ώρα 12:30 – 14:00, στον χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών)

γ) Εκπαίδευση σε Τεχνικές Χαλάρωσης  (1 συνάντηση)

Διεξαγωγή σεμιναρίου: Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 12:30 – 13:30, στον χώρο του ΚΔΑΠ (δίπλα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών)

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.  Για δηλώσεις συμμετοχής : https://docs.google.com/forms/d/1UcmddL8w070GzWwVuFq0NASiQ0J64oUU79Sbz9_VwoQ/edit

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής έως και Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 12:00 μμ

ΙΙ) Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης:

Feel Strong: Τεχνικές Συναισθηματικής Διαχείρισης για 1ετείς φοιτητές/τριες

-> Oμάδα ψυχοεκπαίδευσης  για 1ετείς φοιτητές/τριες έξι (6) συναντήσεων.

-> Διεξάγεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος διδακτορικής διατριβής (αρ.51/29-02.2024: έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης)

-> Σκοπός της ομάδας:  η εφαρμογή ενός προγράμματος βελτίωσης της ακαδημαϊκής προσαρμογής των 1ετών φοιτητών/τριών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έννοιες όπως:

α) η Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού (οι τρεις βασικές ψυχολογικές ανάγκες που σχετίζονται με την ευημερία και την κινητοποίηση),

β) τα συναισθήματα (με τι συνδέονται και ποια τα βήματα προς την επεξεργασία των συναισθημάτων) και τη συναισθηματική ρύθμιση,

γ) την ενσωμάτωση ως στυλ συναισθηματικής ρύθμισης και τις βασικές της διαστάσεις (ενσυνείδητη και μη επικριτική παρατήρηση) και

δ) πρακτικές τεχνικές, όπως ασκήσεις γείωσης, ενσυνειδητότητας κλπ.

Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα (1) από τους παρακάτω κύκλους συναντήσεων :

  1. i) Τρίτη 19 & 26 Μαρτίου, 2, 9, 16 & 24 Απριλίου 11:45 – 13:15
  2. ii) Τετάρτη 20 & 27 Μαρτίου, 3, 10, 17& 24 Απριλίου 17:30 – 19:00

iii) Πέμπτη 21 & 28 Μαρτίου, 4, 11, 18 & 25 Απριλίου 12:30 – 14:00

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.  Για δηλώσεις συμμετοχής : https://docs.google.com/forms/d/1WKLxmGj1K5Ytw8vqaXpGCfeHOjFTX3_iAxvt5JFm17Y/edit

 

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής έως και Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 12:00 μμ

 Φορέας Υλοποίησης : Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης – Ρέθυμνο

Χώρος Διεξαγωγής: ΚΔΑΠ (δίπλα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών)