Ενημερώσεις πρωτοετών για τη Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της (Ρέθυμνο)

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις ενημερώσεις που θα πραγματοποιήσει η Βιβλιοθήκη στους πρωτοετείς φοιτητές για τις συλλογές της, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους κανόνες λειτουργίας της .

 

https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1695893260-121873-24306.tkl