Ενημερώσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Ρέθυμνο) για φοιτητές δευτεροετείς και άνω

Παρακαλώ ενημερωθείτε στον υπερσύνδεσμο  https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1695726325-619255-12115.tkl   για τις ενημερώσεις που οργανώνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Ρέθυμνο για τη βασική χρήση της και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της.

Για τους πρωτοετείς προγραμματίζονται ξεχωριστές ενημερώσεις, ενώ για τους μεταπτυχιακούς θα γίνουν απογευματινές/διαδικτυακές. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν σύντομα.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 77817 και 77807 ή/και στην ηλεκτρ. διεύθυνση libr@lib.uoc.gr