Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Για την υποστήριξη της  διαδικασίας της εξ αποστάσεως διεξαγωγής μαθημάτων, για τα ακαδημαϊκά Τμήματα που τελούν υπό κατάληψη,  και την διασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής διδασκαλίας, θα ανοίξουν προσωρινά οι δηλώσεις απο τη Δευτέρα 12/02/2024 μέχρι και την Τετάρτη 14/02/2024 προκειμένου να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

  • Δυνατότητας  πρόσβασης για παρακολούθηση στα μαθήματα θα δοθεί μόνο στους φοιτητές που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.
  • Φοιτητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά την λήξη της προσωρινής προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να προστεθούν από την Γραμματεία ή τον/την Διδάσκοντα/ουσα, όχι όμως μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των δηλώσεων μαθημάτων (οριστικοποίησης δηλώσεων).